t
CULTE


8   
     goigs

 

altar    
    Els actes de culte habituals se celebren en llengua catalana i amb cants; que en el cas d'algun himne o seqüència poden ser amb cant gregorià.
        Com a principals actes de culte, de les vuit pregàries litúrgiques diàries de la comunitat monàstica, destaquem especialment la Missa i les Vespres.HORARIS

DIUMENGES i FESTES RELIGIOSES

Actes de Culte

hor

es

Vigílies

05,

30

Laudes

07,

10

Tèrcia

08,

00

Missa

10,

00

Sexta

13,

00

Nona

14,

30 (aprox.)

Vespres

19,

00

Completes

20,

45

DIES FEINERS i FESTES CIVILS

Actes de Culte

hor

es

Vigílies

05,

30

Laudes

06,

40

Tèrcia

08,

45

Sexta

13,

00

Nona

14,

20 (aprox.)

Missa

18,

00

Vespres

19,

10

Completes

20,

45